22.11.2018

1

Vapaaehtoisten työkyvyttömyysturvien avulla voit säilyttää elintasosi ja varmistaa esimerkiksi lainojesi hoidon, vaikka joutuisit työkyvyttömäksi. Vakuutetun työkyvyttömyysajalta maksettava korvaus on merkittävä turva perheessä, jossa huoltaja joutuu jäämään sairauden, vamman tai tapaturman vuoksi lyhytaikaisesti tai pysyvästi pois töistä.

2

Lyhytaikainen työkyvyttömyys voi aiheutua sairaudesta tai vammasta.

Lyhyen työkyvyttömyyden turva voidaan myöntää 15–59-vuotiaille ja se päättyy viimeistään, kun vakuutettu täyttää 60 vuotta.

3

Lyhytaikaisesta työkyvyttömyysvakuutuksesta maksetaan päivärahaa omavastuuajan ylittäviltä työkyvyttömyyspäiviltä. Omavastuuajan jälkeen vakuutus oikeuttaa sinut saamaan päivärahaa sopimuksen mukaisesti enintään 365 tai 730 päivältä, seitsemältä päivältä viikossa. Omavastuuajaksi on tarkoituksenmukaisinta valita aika, jolta työnantajasi maksaa sinulle täyttä palkkaa.

Päiväraha on veronalaista ansiotuloa. Muista vakuutuksista saatavat korvaukset eivät vaikuta päivärahasi suuruuteen.

4

Pysyvä työkyvyttömyys voi aiheutua sairaudesta tai tapaturmasta. Sen toteaminen edellyttää vähintään vuoden jatkunutta yhtäjaksoista työkyvyttömyyttä.
Pysyvän työkyvyttömyyden turva voidaan myöntää 15–64-vuotiaille, ja se päättyy viimeistään vakuutetun täyttäessä 65 vuotta.

5

Vakuutus pysyvän työkyvyttömyyden varalta oikeuttaa kertakorvaukseen, kun vakuutettu on vakuutuksen voimassa ollessa tullut pysyvästi työkyvyttömäksi.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vakuutettu on hakenut korvausta elinaikanaan.

6

Pysyvän työkyvyttömyyden turva kannattaa mitoittaa niin, että se kattaa velkasi ja kahden vuoden tulosi. Vakuutustarpeesi riippuu kuitenkin aina elämäntilanteestasi. Vakuutusturvia voidaan myös muuttaa elämäntilanteesi tai perheesi tarpeiden muuttuessa.

Korvaus on vakuutetulle itselleen maksettuna verovapaata.

Lue lisää Mandatum Lifen työkyvyttömyysturvista.