21.11.2018

1

Vakuuttamalla itsesi turvaat perheesi tai puolisosi talouden pahimman varalta. Lakisääteiset etuudet eivät yleensä riitä turvaamaan läheistesi tulevaisuutta, siksi lakisääteistä turvaa kannattaa täydentää vapaaehtoisella henkivakuutuksella. Korvauksen voi käyttää esimerkiksi perintöveroihin varautumiseen tai lainojen poismaksuun.

2

Vakuutusturvan tarve on suurin, jos perheessäsi on alaikäisiä lapsia ja sinulla tai puolisollasi iso asuntolaina. Henkivakuutus on riittävä, kun se kattaa velkasi ja kahden vuoden tulosi.

3

Kiinteäsummaisen vakuutuksen kuolemantapaussumma pysyy indeksitarkastuksia lukuun ottamatta muuttumattomana koko vakuutusajan, jolloin vakuutusmaksut nousevat iän myötä. Alenevassa summassa henkivakuutuksen kuolemantapaussumma alenee vuosittain siten, että vakuutusmaksu pysyy samansuuruisena mahdollisia indeksitarkistuksia lukuun ottamatta.

4

Omaisille tai muulle edunsaajalle maksettavan henkivakuutuskorvauksen suuruuden voit määrittää itse. Kuolemantapaussumma ei pienennä omaisten mahdollisesti saamien lakisääteisten korvausten määrää. Summan voit valita joko kiinteänä tai alenevana.

5

Henkivakuutuksen saamiseksi sinun on annettava selvitys omasta terveydentilastasi. Terveysselvityslomake täytetään vakuutuksen oston yhteydessä.

6

Henkivakuutuksen voit ottaa joko itsellesi tai pariturvana elämänkumppanisi kanssa. Pariturva on kahden hengen yhteinen henkivakuutus jommankumman kuoleman varalta. Mikäli vakuutetut kuolevat samanaikaisesti, vakuutussumma maksetaan puoliksi kummankin edunsaajille. Kahden henkilön vakuutus eli pariturva on yksittäin otettuja kuolemanvaraturvia edullisempi vaihtoehto.

7

Kuolemanvaraturva voidaan myöntää 0–89-vuotiaille. Turva päättyy viimeistään, kun vakuutettu täyttää 90 vuotta. Vakuutus, joka korvaa vain tapaturmaisen kuoleman, voidaan myöntää 0–69-vuotiaille. Turva päättyy viimeistään, kun vakuutettu täyttää 70 vuotta. Turvan maksut nousevat vakuutetun iän myötä turvan voimassaoloaikana.