16.12.2019
Teksti: Annukka Oksanen

Yhteinen asuntolaina on yhteisvastuullinen. Se tarkoittaa, että kumpikin lainanottaja on vastuussa koko lainasta myös yksinään. Jos toinen lainan ottajista jättää oman osuutensa maksamatta, peritään se toiselta täysimääräisenä.

Yhteinen asuntolaina on yhteisvastuullinen. Erillisissä asuntolainoissa lainaaja on vastuussa vain omasta lainastaan.

Erillisissä asuntolainoissa lainaaja on vastuussa vain omasta lainastaan. Toisaalta erillisiä lainoja sitoo yhteinen vakuus eli ostettu asunto.

Pankin näkökulmasta olennaista on, että sovittu kokonaislyhennys hoituu aikataulun mukaan. Pariskunta voi vapaasti sopia keskenään, kuinka paljon kumpikin lyhentää yhteistä lainaa.

Pariskunta voi vaikka päättää, että isompipalkkainen lyhentää lainaa enemmän tai käyttää ylipäänsä enemmän rahaa kotitalouden kustannuksien hoitoon. Voidaan myös sopia niin, että toinen lyhentää lainaa ja toinen käyttää palkkaansa kotitalouden juokseviin menoihin.

Tavallisimmin asunto ostetaan puoliksi, mutta omistussuhde kannattaa aina käydä läpi ja kirjata virallisesti. Keskenään suullisesti sovittuna sen muutokset eivät ole lainvoimaisia: vaikka toinen olisi lyhentänyt lainaa paljon enemmän, omistusosuutena säilyy 50 prosenttia, jos muutosta ei ole virallisesti kirjattu ylös kauppakirjaan.

Elämässä tulee yllätyksiä ja kupruja. Asuntolainan hoitokykyyn vaikuttavat esimerkiksi työttömyys, sairastaminen, avioero ja toisen lainanottajan kuolema. Riskien varalle voi ottaa erilaisia vakuutuksia, mutta niitä kannattaa käydä läpi muutenkin.

Tavallisimmin asunto ostetaan puoliksi, mutta omistussuhde kannattaa aina kirjata virallisesti.

Sekä yhteisessä että erillisissä asuntolainoissa kannattaa mitoittaa laina niin, että sitä voi hoitaa, vaikka tulot hieman pienenisivätkin.

Esimerkiksi työkyvyttömyyseläke on tyypillisesti noin puolet eläkkeelle joutuvan senhetkisestä ansiotasosta.

Avioerotilanne on hyvä käydä läpi lainaa otettaessa.

Yhden, yhteisen asuntolainan purkaminen erossa ei ole vaikeampaa kuin kahdenkaan lainan: asunto myydään ja lainat maksetaan pois. Jos toinen puolisoista haluaa lunastaa asunnon itselleen, hän voi tarjoutua ottamaan jäljellä olevat velat kokonaan nimiinsä.

Eroava pari ei voi kuitenkaan keskenään sopia, että toinen ottaa vastuulleen koko lainan. Pankin näkökulmasta tilanne muuttuu, kun kahden lainanottajan sijalle tuleekin vain yksi. Tällöin pankki tekee luottopäätösharkinnan eli arvioi, antaako se lainan vain yhden ihmisen hoidettavaksi.

Erillisten lainojen kohdalla prosessi on periaatteessa samankaltainen, koska niiden vakuutena on se sama yhteinen asunto.

Jos asunto eron yhteydessä myydään, myyntihinnasta vähennetään laina. Jäljelle jäänyt osuus myyntihinnasta jaetaan puolisoiden kesken siinä suhteessa, kun he asuntoa omistivat.

Kuolemantapauksessa kuolinpesästä tulee yhteisvelan toinen osapuoli lesken ohella. Silloin kuolinpesän osakkaiden pitää päästä yksimielisyyteen velanhoidosta. Mitä tahansa päätetäänkin, omistusosuuksien tarkka kirjaaminen on tärkeää.

Jutun asiantuntijana toimi jaostopäällikkö Tuomas Hidén Fine-vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta.

Yhdessä vai erikseen?

On tapauskohtaista, milloin asuntolaina kannattaa ottaa yhdessä ja milloin erikseen.

Yhteinen laina voi olla hyvä valinta, jos sen ottajien varallisuus ja lainanhoitokyky ovat suunnilleen samoja ja käsitys taloudenpidosta on samankaltainen. Yksi laina on hoitokuluiltaan edullisempi kuin kaksi erillistä.

Puolisoiden erilaiset varallisuustilanteet voivat olla hyvä peruste erillisiin asuntolainoihin. Jos toisella puolisoista on yritys, lainojen pito erillään voi olla fiksua. Silloin yrityksen mahdolliset vaikeudet eivät vaikuta toisen puolison lainaan. Turvan saa myös avioehdolla.

Erilliset asuntolainat täytyy ottaa, jos toinen ostajista on ollut ASP-säästäjä ja toinen on jo aiemmin omistanut asunnon. Erilliset lainat ovat ratkaisu myös silloin, kun nuorenparin vanhemmat haluavat taata vain oman lapsensa asuntolainan.