24.01.2019
Teksti: Annukka Oksanen
Kuvat: Jarek Ceborski, Unsplash

Avioerossa yksilöidään ensin omaisuus ja määritellään sen arvo, joka sitten ositetaan eli tasataan. Omaisuus voi olla tavaraa, asunto, rahaa, finanssisijoituksia tai esimerkiksi arvoesineitä. Omaisuuden arvo määritellään niin sanotulla käyvällä hinnalla. Se tarkoittaa hintaa, joka esineestä saataisiin myymällä se vapailla markkinoilla. Jos jommallakummalla puolisoista on velkaa, se otetaan mukaan laskelmiin.

ESIMERKKIPARI A

Laura ja Lasse

Molemmat ovat palkkatyössä. Lauran omaisuus on 300 000 euroa ja Lassen omaisuus 100 000 euroa.

1

Ilman avioehtoa

Omaisuuden yhteenlaskettu arvo on 400 000 euroa. Lauran omaisuudesta 100 000 euroa siirtyy tasinkona Lasselle. Laura saa määrätä, mitä Lasselle siirtyy, kunhan siirtyvän omaisuuden arvo on 100 000 euroa. Molempien omaisuus osituksen jälkeen on 200 000 euroa.

2

Täydellä avioehdolla

Molemmat pitävät oman omaisuutensa.

3

Osittaisella avioehdolla

Lauralla ja Lassella on avioehto, jossa Lauran omaisuudesta 100 000 euroa on rajattu avio-oikeuden ulkopuolelle. Tasaus tehdään yhteenlasketusta 300 000 euron omaisuudesta. Tällöin molempien osuus on 150 000 euroa eli Lauran omaisuudesta 50 000 euroa siirtyy tasinkona Lasselle.

ESIMERKKIPARI B

Minna ja Mikko

Minna on yrittäjä. Hänen yrityksensä arvo on 5 miljoonaa euroa. Lisäksi hänellä on 50 000 euron osuus sukunsa kesäpaikasta ja muuta omaisuutta 100 000 euron arvosta.

Mikko on palkansaaja. Hänen omaisuutensa arvo on 300 000 euroa.

1

Ilman avioehtoa

Omaisuuden yhteenlaskettu arvo on 5 450 000 euroa. Kun se puolitetaan, molemmat saavat 2 725 000 euroa. Minnan täytyy siis maksaa Mikolle 2 425 000 euroa. Minna saa päättää, mitä omaisuutta Mikolle siirtyy, kunhan sen arvo on 2 425 000 euroa.

Minnalla ei ole varaa irrottaa yli kahta miljoonaa euroa yrityksestään. Hän voi kysyä, suostuisiko Mikko osakkaaksi Minnan yritykseen. Jos Mikko ei halua Minnan yrityksen omistajaksi tai Minna ei halua Mikkoa omistajaksi, Minna joutuu todennäköisesti myymään yrityksensä tai rahoittamaan tasingon maksun lainarahalla.

2

Täydellä avioehdolla

Molemmat pitävät oman omaisuutensa.

3

Osittaisella avioehdolla

Minnalla ja Mikolla on avioehto, jossa Minnan yritys ja hänen osuutensa suvun kesäpaikasta on rajattu avio-oikeuden ulkopuolelle. Silloin avio-oikeuden piiriin kuuluva yhteinen omaisuus on Minnan 100 000 euroa + Mikon 300 000 euroa = 400 000 euroa. Molempien osuus on 200 000 euroa. Mikolta siirtyy siis 100 000 euroa tasinkona Minnalle.