04.06.2019
Teksti: Satu Rämö

Perukirjan kolme tehtävää

Perukirja on kuolinpesän osakasluettelo. Siinä listataan kaikki henkilöt, jotka ovat kuolinpesän osakkaita ja oikeutettuja perintöön.

Perukirja on varallisuusluettelo. Perunkirjoituksessa selvitetään pesän varojen ja velkojen kautta nettovarallisuus.

Perukirja on kuolinpesän osakasluettelo, varallisuusluettelo ja veroilmoitus.

Perukirja on veroilmoitus. Verottaja laskee perukirjan perusteella osakkaiden perintöosuudet ja määrää perillisille tulevan perintöveron.

Perunkirjoituksen järjestäminen

Perunkirjoitus pitää järjestää jokaiselle Suomessa vakinaisesti asuneelle henkilölle syntymämaasta riippumatta. Perunkirjoituksessa pitää aina olla läsnä pesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä. He allekirjoittavat perukirjan.

"Perukirjan laatiminen ei vaadi erityistä muodollista pätevyyttä."

Pesän ilmoittaja selvittää kuolinpesän tiedot. Pesän ilmoittajana toimii kuolinpesän osakkaista se, joka on parhaiten perillä kuolinpesän asioista eli useimmiten leski tai vainajan lapsi.

Kaksi uskottua miestä arvioivat velkojen ja varojen euromääräiset arvot.

Pesän osakkaat eli perilliset ja mahdollisen testamentin saajat pitää kutsua perunkirjoitustilaisuuteen, mutta heidän läsnäolonsa tilaisuudessa ei ole pakollista.

Perunkirjoitusta varten tarvitaan asiakirjoja, joiden hankkimiseen kannattaa varata aikaa.

Olisiko aika aloittaa perintösuunnittelu?

Turvaa perillistesi talous myös tulevaisuudessa. Lue lisää »

Pesän osakkailta tarvitaan virkatodistukset. Vainajan pankista tarvitaan saldo- ja korkotodistus, asunto-osakkeista isännöitsijäntodistus ja kiinteistöistä lainhuutotodistus. Lisäksi tarvitaan dokumentit muun muassa mahdollisesta testamentista, avioehdosta, henkivakuutuksesta ja annetuista lahjoista ja ennakkoperinnöistä.

Tarvitaanko asiantuntijaa?

Perunkirjoitustilaisuuden järjestäminen ja perukirjan laatiminen ei vaadi erityistä muodollista pätevyyttä. Käytännössä kuka tahansa voi tehdä sen.

”Perukirjaa ei voi tehdä väärin, kunhan siinä mainitaan kaikki verottajan vaatimat asiat ja kuolinpesän varallisuus arvioidaan rehellisesti”, sanoo Perukirjanetissä.fi-palvelun toinen perustaja Jarkko Tolvanen. Nettipalvelu tarjoaa verkossa tapahtuvaa askel askeleelta -neuvontaa perunkirjoituksen tekemiseen itse.

Asiantuntijan palkkaaminen voi olla paikallaan, jos pesän osakkaat ovat riidoissa, sukulaisuussuhteissa on epäselvyyksiä tai kuolinpesän osakkailla ei ole voimia toimittaa perunkirjoitusta. Asiantuntija-apua saa esimerkiksi hautaus-, lakiasiain- ja asianajotoimistoista.

Muista aikarajat

Perunkirjoitus pitää järjestää kolmen kuukauden kuluttua kuolemasta. Lisäaikaa voi hakea verotoimistosta. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä saattaa seurata pesän osakkaalle henkilökohtainen velkavastuu – mikäli pesä on velkainen – tai perintöveron korotus.

Allekirjoitettu perukirjan kopio täytyy toimittaa verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Kopio perukirjasta toimitetaan kaikille kuolinpesän osakkaille. Jos kuolinpesä on ylivelkainen tai varaton, täytyy perukirjan kopio lähettää myös velkojille.

Jos perukirjan laatimisen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, ne ilmoitetaan verottajalle täydennysperukirjalla, jossa viitataan alkuperäiseen perukirjaan.

Perunkirjoitus ja perinnönjako ovat itsenäisiä oikeustoimia. Perukirja pitää tehdä määräaikaan mennessä, mutta perinnönjaolle ei ole aikarajaa.