24.01.2019
Teksti: Annukka Oksanen
Kuvat: Zoriana Stakhniv, Unsplash

Valmistelu

Avioehtoa tehdessä kartoitetaan ensin omaisuus eli selvitetään, mitä kumpikin osapuoli omistaa. Myös mahdollinen tuleva omaisuus perintöineen ja lahjoineen kannattaa hahmotella, siihen esimerkiksi edellisellä sukupolvella tai muilla läheisillä saattaa olla toiveita.

Jos toisella puolisoista on yritys tai maatila, sen asema kannattaa ehdottomasti määritellä avioehdossa.

Määrittely

Kartoituksen jälkeen pohditaan, mitä avioehdon piiriin halutaan. Avioehto rajoittaa avio-oikeutta eli se rajaa pois omaisuutta avio-oikeuden piiristä.

Perussopimuksia ja avioehtolomakkeita on tarjolla netissäkin. Maistraatti suosittaa asiantuntijan käyttöä apuna, sillä asiantuntijan avulla on helpompaa hahmottaa, mihin kaikkeen avioehto vaikuttaa.

Avioehto voi olla avio-oikeuden täysin poissulkeva tai osittainen. Avio-oikeuden täysin poissulkevassa avioehdossa puolisot sopivat, ettei kummallakaan ole oikeutta toisen omaisuuteen. Voidaan myös sopia, ettei vain toisella puolisoista ole oikeutta toisen omaisuuteen.

Avioehtoa ei tarvitse tehdä, jotta välttäisi puolison velat, sillä puolisot eivät joka tapauksessa vastaa toistensa veloista.

Osittaisessa avioehdossa osa omaisuudesta rajataan avio-oikeuden ulkopuolelle. Tällaista omaisuutta voi olla esimerkiksi suvun kesäpaikka, maatila, yritys, jo saadut tai mahdollisesti tulevat lahjat ja perinnöt, toisen puolison ennen avioliittoa itselleen hankkima sijoitusasunto tai auto.

Avioehtoa ei tarvitse tehdä, jotta välttäisi puolison velat, sillä puolisot eivät joka tapauksessa vastaa toistensa veloista.

Avioehdon voi tehdä myös vain eron varalle, jolloin avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan leskellä on avio-oikeus perittävän omaisuuteen. Näin lesken mahdollinen osituksessa saama omaisuus on verovapaata.

Avioehtoa voi myös muuttaa. Näin onkin hyvä tehdä, jos elämäntilanne on muuttunut merkittävästi.

Muodollisuudet

Avioehto on kirjallinen asiakirja. Sillä pitää olla kaksi esteetöntä todistajaa. Sopimuksena se tulee voimaan, kun se on rekisteröity maistraatissa. Avioehtosopimuksessa pitää olla päiväys.

Sopimuksen voi toimittaa rekisteröitäväksi joko juuri ennen avioliittoa tai sen aikana. Sitä ei voi rekisteröidä avioeron ollessa jo vireillä eikä enää eron jälkeen. Jos avioehtoa muuttaa, muutos pitää myös rekisteröidä maistraatissa.

Hinta

Lakimiehen avulla tehty avioehtosopimus maksaa tyypillisesti muutaman satasen. Lisäksi maksettavaksi tulee maistraatin 49 euron rekisteröintimaksu.

Asiantuntijoina toimivat Mandatum Lifen lakimiehet Seppo Mikkola ja Laura Saloranta.