16.04.2019
Teksti: Jukka Nortio

Kun työssä käyvä sairastuu tai vammautuu, hän jää ensin 1–3 kuukauden palkalliselle sairauslomalle. Jos työkyvyttömyys pitkittyy, hän siirtyy Kelan päivärahalle 300 sairauspäivään saakka.

Työeläkelaitos ryhtyy viimeistään tuolloin kartoittamaan, usein yhteistyössä työnantajan kanssa, sairastuneen kuntoutusmahdollisuuksia tai siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeelle. Kuntoutuksen aikana sairastunut saa määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutusrahaa, jonka suuruus lasketaan ansiotuloista. Siksi se on yleensä suurempi kuin työeläkemaksuista laskettava työkyvyttömyyseläke.

Työkyvyttömyys on pysyvä silloin, kun työkyky on mennyt sairauden tai vamman vuoksi vähintään 60-prosenttisesti. Tämän arvion tekee työeläkelaitos lääkärinlausunnon perusteella. Osatyökyvyttömyyseläkkeen raja on 40 prosenttia ja sen euromääräinen suuruus puolet täysimääräisestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä voi tehdä korkeintaan 60 prosenttia normaalista työajasta.

Lue lisää työkyvyttömyysturvista

Vapaaehtoisten työkyvyttömyysturvien avulla voit säilyttää elintasosi ja varmistaa esimerkiksi lainojesi hoidon, vaikka joutuisit työkyvyttömäksi. Tutustu »

Työkyvyttömyyseläkkeen laskennassa huomioidaan sairastumista edeltävän vuoden loppuun karttunut eläke. Eläkkeeseen sisältyy myös niin sanottu tulevan ajan eläke, jonka tarkoituksena on paikata työkyvyttömyyden vuoksi kertymätöntä eläkettä. Työuransa alussa olevalla henkilöllä eläkekertymä on yleensä pieni ja tulevan ajan eläkkeen korotusvaikutus suuri.

Työeläkelaitoksen maksaman työkyvyttömyyseläkkeen suuruus on tyypillisesti noin puolet eläkkeelle joutuvan senhetkisestä ansiotasosta. Työuransa alussa oleva, jonka palkka on 3 000 euroa, joutuu elämään työkyvyttömyyseläkepäivänsä 1 500 euron bruttotuloilla. Kun työura on edennyt pidemmälle ja palkkakin noussut, tilanne muuttuu: jos 55-vuotiaana palkkaa kertyy jo 6 000 euroa kuussa, työkyvyttömyyseläke on noin 3 000 euroa.

Eläketurvakeskuksen tilastoissa tilanne on karumpi. 143 000 työkyvyttömyyseläkeläisen kuukausittainen keskieläke oli vuoden 2017 lopussa 1 040 euroa bruttona. Ikäluokkien välillä on melkoiset erot: 25–29-vuotiailla eläke on keskimäärin 798 euroa, 35–40-vuotiailla 1 030 euroa ja 60–64-vuotiailla 1 224 euroa bruttona. Tilastot koskevat niitä henkilöitä, joilla on työeläkekertymää. Ne, jotka ovat olleet esimerkiksi vamman vuoksi koko elämänsä työelämän ulkopuolella, saavat näitä euromääriä alhaisempaa Kelan maksamaa työkyvyttömyyden peruspäivärahaa.