03.04.2019
Teksti: Irina Kauko

Millainen perintöverotus on silloin, kun itsestä aika jättää? Sitä ei kukaan voi tietää.

”Verotus muuttuu jatkuvasti ja tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa. Emme siis tiedä, millainen perintöverotus meillä on kuolinhetkellä nykyiseen lahjaveroon verrattuna”, toteaa Seppo Mikkola, Mandatum Lifen varainhoidon juristipalveluista vastaava lakimies.

Perintö- ja lahjaveroa on viime vuosina vuoroin kiristetty ja lievennetty. Uusimmat, vuoden 2017 alusta voimaan tulleet muutokset kevensivät erityisesti suurten lahjojen verotusta. Lahjaveroa ja perintöveroa tuskin tullaan kokonaan poistamaan.

Onko omaisuutta järkevämpää siirtää läheisille lahjana nyt vai perintönä myöhemmin?

Nykyisin lahja- ja perintövero ovat progressiivisia eli veroprosentti nousee lahjan tai perinnön arvon kasvaessa.

”Jos uskoo omaisuuden arvon kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa, nyt annettu lahja on perusteltu vaihtoehto”, Mikkola toteaa.

Asiaa pohdittaessa on hyvä arvioida lahjan antajan varallisuus ja saajan taloudelliset tarpeet. Onko perittävän oma talous turvattu vai tarvitseeko hän taloudellista tukea jo elinaikana? Onko omaisuus sellaisessa muodossa, jota antaja ei itse pysty ylläpitämään tai jatkamaan – kuten maatila, kesämökki, metsää tai yritysvarallisuutta?

Olisiko aika aloittaa perintösuunnittelu?

Turvaa perillistesi talous myös tulevaisuudessa. Lue lisää »

Lahjoitusta pohdittaessa kannattaa myös miettiä, halutaanko sillä varmistaa lasten tasapuolinen kohtelu varallisuuden siirrossa vai onko päätarkoituksena säästää veroissa.

”Näiden kysymysten kautta voidaan selvittää sekä antajan että saamapuolen tilanne ja tehdä sen jälkeen oikeat ratkaisut kuhunkin tilanteeseen”, Mikkola sanoo.

Lahja lapselle on ennakkoperintöä ellei toisin ilmoiteta

Kun haluaa siirtää omaisuutta esimerkiksi lapselleen jo elinaikanaan, kannattaa olla tarkkana, miten sen tekee.

Lapselle annettu lahja on lähtökohtaisesti ennakkoperintöä, ellei lahjan antaja tätä erikseen kumoa lahjakirjassa tai testamentissa.

”Ennakkoperinnön tarkoituksena on taata tasapuolinen kohtelu rintaperillisten kesken. Vanhempi voi antaa yhdelle lapsista taloudellista apua jo elinaikanaan ja määrätä lahjan ennakkoperinnöksi. Lopullisessa perinnönjaossa tämä lapsi saa lahjan arvon verran vähemmän tuolloin jaettavana olevasta omaisuudesta kuin muut lapset", Mikkola kertoo.

Ennakkoperinnöstä maksetaan sen saamishetken arvon mukainen lahjavero. Perittävän kuoltua ero kuitenkin vähennetään maksettavasta perintöverosta.

Usealla pienellä lahjoituksella voi säästää

Kannattaako lahjoittaa kerralla isompi potti vai useita pieniä lahjoja?

”Verotuksellisesti on järkevää hyödyntää verovapaat lahjat jakamalla jo elinaikana pienempiä lahjoja. Mitä pidemmälle aikavälille lahjoitukset pystyy jakamaan, sitä enemmän veroissa säästää”, Mikkola neuvoo.

Ilman veroseuraamuksia voi vuoden 2017 alussa voimaan tulleen kevennyksen myötä lahjoittaa yhdelle henkilölle 4 999 euroa kolmen vuoden välein, kun aiemmin summa oli 3 999 euroa. Jos haluaa lahjoittaa tätä suurempia summia, joutuu maksamaan lahjaveroa.

”Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi molemmat vanhemmat ja isovanhemmat voivat antaa verovapaasti yhdelle lapselle tai lapsenlapselle 139 euroa kuukaudessa”, Mikkola täsmentää.

Aloita lahjoittaminen ajoissa

Omaisuuden siirtämistä ei kannata jättää viime tippaan, Mikkola muistuttaa. Perintöveroa määritellessä nimittäin huomioidaan lahjat, jotka perinnönjättäjä on antanut perilliselle tai testamentin saajalle viimeisen kolmen vuoden aikana ennen kuolemaansa. Myös ne tulee merkitä antajan perukirjaan.

”Tämä koskee myös lahjoja, jotka ovat alle lahjaverotettavan rajan eli alle 5 000 euroa”, Mikkola täsmentää.

Vaikka veroasteikot ja -prosentit muuttuvat, yksi ohje säilyy kuitenkin ennallaan. ”Suurimmat säästöt saa vain ennakoimalla, joten kartoita oma tilanteesi ja aloita perintösuunnittelu ajoissa.”

Aloita perinnönjako ajoissa

100 000 euron lahjan voi antaa ilman veroseuraamuksia, jos jakaa sen pitkälle aikavälille.

1.

Molemmat vanhemmat ja kaksi isovanhempaa antavat yhdelle lapselle 4 999 euroa kolmen vuoden välein.

100 000 euroa (tarkka summa 99 980 euroa) on siirretty 12 vuodessa ilman veroseuraamuksia.

2.

Yksi lahjanantaja antaa yhdelle lapselle 20 000 euroa kolmen vuoden välein.

100 000 euroa on siirretty 12 vuodessa. Maksettavaksi tulee 6 500 euroa lahjaveroa.

3.

Yksi lahjanantaja antaa yhdelle lapselle kertasummana 100 000 euroa.

100 000 euroa siirtyy heti. Maksettavaksi tulee 12 000 euroa lahjaveroa.