Tuki

”Tee vaikeat asiat kun ne vielä ovat helppoja ja suuret asiat kun ne vielä ovat pieniä.”
Laozi

Yrittäjän on syytä levätä sairauden sattuessa, muuten hän riskeeraa oman terveytensä lisäksi yrityksensä tulevaisuuden. Miten yritys voi varautua yrittäjän poissaoloon?


Muualta Tulevasta

Epämääräinen edunsaajamääräys henkivakuutuksessa voi johtaa tulkintariitoihin ja ei-toivottuihin lopputulemiin.

Onko henkivakuutuksessasi käytetty yleisiä vai erityisiä edunsaajamääräyksiä – vai ehkä molempia? Pienelläkin yksityiskohdalla voi olla kokonaisuuden kannalta iso merkitys.